Wat is Voice Dialogue en wat gebeurt er tijden een sessie?

Doel van een Voice Dialoge coaching traject.

Doel van de Voice Dialogue sessie is kennis te maken met de verschillende subpersoonlijkheden waardoor het bewuste ego versterkt wordt en deze beter in staat is te kiezen. Hierdoor kan er een betere balans ontstaan tussen de dominante- en minder dominante subpersoonlijkheden.

Wanneer kan Voice Dialogue ingezet worden.

Voice Dialogue (begin jaren 70 ontwikkeld door de Amerikaanse psychologen Hal en Sidra Stone) kan ingezet worden wanneer een cliënt wil weten waarom een bepaald gedragspatroon steeds opnieuw gekozen wordt. In een privésituatie zou de vraag kunnen zijn: “Waarom laat ik steeds maar over mij heen lopen?” In een werksituatie zou een manager zich af kunnen vragen waarom hij steeds te horen krijgt dat hij zo weinig echte aandacht aan zijn medewerkers geeft. En het zou kunnen zijn dat de zelfde manager deze opmerking ook in de privésfeer krijgt. Voice Dialogue is geschikt bij dilemma’s en vastgelopen gedragspatronen.

Wat is voice dialogue.

Voice Dialogue gaat er vanuit dat de mens uit veel verschillende subpersoonlijkheden (rollen) bestaat die aangestuurd worden door het bewuste ego. M.a.w. het bewuste ego bepaalt welke rol we innemen in een bepaalde situatie.

In de realiteit werkt het echter vaak anders. Niet het bewuste ego, maar een of enkele van de dominante subpersoonlijkheden bepalen ons handelen. Omdat zij dat, vanuit hun zienswijze, het meest geschikt voor ons vinden.

Een voorbeeld:

Een van de rollen die we in ons hebben is ‘de verzorger’. Een rol in ons die anderen graag wil helpen en ondersteunen. In heel veel situaties zal die rol goed van pas komen. Maar soms wordt deze rol zo dominant dat die ook aanwezig is in situaties waarin dat als ongepast ervaren wordt. En kan men deze, in principe goede subpersoonlijkheid, als irritant gaan ervaren.

Het bewuste ego, die bepaalt welke rol in welke situatie dominant mag zijn, heeft niet meer de leiding maar de regie is overgenomen door een van de dominante subpersoonlijkheden.

In een voice Dialogue sessie wordt er niet geprobeerd een subpersoonlijkheid te onderdrukken zodat die als minder lastig ervaren wordt. Nee, de dominante rol wordt juist aan het woord gelaten en er wordt uitgezocht wat de zijn* motieven zijn om zo sterk aanwezig te zijn. Hierdoor leert het bewuste ego de subpersoonlijkheid beter kennen en kan deze beter besluiten of hij deze wel of niet wil inzetten. Verder kan er in de Voice Dialogue sessie aandacht besteed worden aan de subpersoon die door de aanwezigheid van de dominante rol te weinig aan bod is gekomen. In het voorbeeld dat hierboven genoemd wordt zou tegenover de ‘verzorger’ een subpersoonlijkheid kunnen zijn die graag verzorgd wil worden.

Het is verstandig ook deze rol aan het woord te laten. Hierdoor zal het bewuste ego deze beter leren kennen en signalen van deze rol eerder oppikken. Waardoor het bewuste ego beter kan besluiten om te verzorgen of om verzorgd te worden.

Wat gebeurt er tijdens een sessie.

Tijdens een Voice Dialogue sessie zal globaal de volgende werkwijze toegepast worden:

  1. De coach en de cliënt bespreken welke dominante subpersoon sterk aanwezig is. En bepalen welke subpersoon aan het woord gelaten gaat worden.
  2. De cliënt neemt een plek in de ruimte en spreekt vanuit de gekozen subpersoon. De coach gaat een gesprek met hem aan; vraagt naar motieven en verstekt samen met de cliënt de subpersoon.
  3. De cliënt neemt zijn eerste plaats tegenover de coach weer in, en ze bespreken de zojuist gehoord subpersoon. Ook probeert de cliënt zich bewust te worden van het verschil tussen de subpersoon en de plek die het bewuste ego inneemt.
  4. N.a.v. het gesprek kan er gekozen worden voor een andere subpersoon. Bijvoorbeeld de polariteit van de subpersoon die net aan het woord geweest is.
  5. De nieuwe subpersoon wordt uitgenodigd een plaats in de ruimte in te nemen en wordt aan het woord gelaten.
  6. Opnieuw wordt op de centrale stoel vanuit het bewuste ego de subpersoon besproken.
  7. De coach en de cliënt besluiten samen of er nog enkele andere subpersonen aan het woord gelaten moeten worden of dat er naar een afsluiting van de sessie gewerkt wordt.
  8. De coach nodigt de cliënt uit om naast hem te komen staan. De coach verteld in het kort wie er in de sessie aan het woord geweest zijn en welke gedachten daarover geweest zijn. De cliënt luistert mee.
  9. De cliënt neemt weer tegenover de coach plaats en kan zijn laatste ingevingen n.a.v. de evaluatie van de coach vertellen.

10. De sessie wordt afgesloten
(* overal waar de mannelijke vorm gekozen is kan ook de vrouwelijke vorm gelezen worden)

Mei 2011
Johann R. Glaubitz

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *