Acteur in trainingen en assessment centers

“Rijpheid van de mens: dat is,
de ernst te hebben teruggevonden die je als kind bij het spelen had”.
Friedrich Nietzsche
Duits dichter en filosoof (1844-1900)

Kinderen oefenen spelend voor de rollen die ze, mogelijk later, zullen gaan vervullen.
In een rollenspel met een acteur oefen je voor een toekomst die dichter bij ligt. Maar met net zoveel ernst en humor als vroeger.

In mijn werk als een trainingsacteur komen het acteren, de pedagogische vaardigheden en de kennis van mens- en gedragsmodellen bij elkaar.

Door mijn jarenlange ervaring als acteur, mijn opleiding tot docent Dramatische Vorming, het lezen van vakliteratuur én door bijscholingen op het gebied van mens en gedragsmodellen heb ik die kennis en kunde.
Dit alles heeft mij gemaakt tot een senior trainingsacteur.

In mijn werk als co-trainer zet ik mijn vaardigheden als acteur én trainer in. Hierbij werk ik zelfstandig met kleine groepen.
Ik zorg voor een veilige leerklimaat waarbij het oefenen van de door de deelnemers aangedragen simulaties centraal staan. Daarnaast kan de behandelde leerstof opgefrist worden door middel van korte oefeningen.
Ook hier: Al spelend leren.

Omdat ik geloof in ‘samen’ zal ik mijn kennis en vaardigheden steeds inzetten bij het spelend samen leren. Ondersteunend aan de leerdoelen die de train(st)er met de deelnemers hebben gesteld.

Daarnaast werk in als acteur in assessment centers. Hier zoek ik samen met de assessoren naar de aan- of afwezige competenties bij de kandidaten. In deze spannende test-situatie probeer ik de kandidaten een veilige omgeving aan te bieden waar ze kunnen laten zien wat ze ‘in huis’ hebben. Ik heb ervaring in het assessen op het niveau van middenmanagement, directieniveau en Raden van Bestuur.

CV Trainingsacteur

Gewerkt voor o.a.

• Assessmentcenters
• Belastingdienst
• Defensie
• Financiele instellingen
• Gemeentelijke instellingen
• Proviciale instellingen
• Justitie
• Ministeries
• Nutsbedrijven
• Raden v. Toezicht en RvC
• Universiteiten
• Zorginstellingen

Het zijn maar woorden.
Wil je weten wie ik ben?

klik hier