“Je kan een mens niets leren,
je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf.”
Galileo Galilei
Italiaans natuur- en sterrenkundige (1564 – 1642)

Deelnemers aan een training leren door het verzamelen van kennis, uitproberen en reflecteren.

Eerst moet het probleem, d.w.z. het onderwerp van de training, door de deelnemers worden (h)erkend en de behoefte bestaan om het probleem op te lossen.

In de trainingen die ik verzorg, wordt ruim aandacht geschonken aan het draagvlak voor de training bij de deelnemers. Want zonder draagvlak geen ruimte om te leren.

In de trainingen die ik verzorg gaat leren op een speelse (niet te verwarren met kinderachtige) manier. Er wordt bij het aanbieden van de theorie veel gebruik gemaakt van verhalen en beeldend materiaal. Waardoor de theorie herkend wordt als weergave van het dagelijkse leven en de gevonden oplossingen daarbij aansluiten.

Het is ‘Moedig samen zoeken’. Waarbij ik deelnemers uitdaag buiten de hun bekende kaders te kijken.

Ik bied de deelnemers een veilige, maar zeker geen vrijblijvende training aan die een oplossing aanrijkt voor het door hen ervaren probleem. Want de handschoen oppakken doen de deelnemers zelf, ik zal ze er toe motiveren.

cv trainer

• ABN Amro
• IBM
• Politie Noord Holland
• Belastingdienst
• Natuur en Milieufederatie
• Talent en Pro
• Gemeentelijke instellingen
• Belastingdienst

Het zijn maar woorden.
Wil je weten wie ik ben?

klik hier