Acteur,
trainings- & assessmentacteur,
Voice Dialogue-
coach en creator
contact blog
Acteur,
met mijn hart en mijn verstand
acteur
Trainingsacteur,
nu oefenen
voor later
trainingsacteur
Trainer,
onder begeleiding
ontdekken
trainer
Coach,
een moedig
onderzoek
Voice dialoque Trainingsacteur
Creator,
een spiegel van
taal en beeld
creator
Mijn leeftijd (1956) en mijn jarenlange werkervaring maken mij een senior (trainings)acteur. Met ervaring in een heel breed scala van profit- en non-profit organisaties in het midden- en hoger management.

Levens- en werkervaring die ik vanzelfsprekend ook meeneem in mijn werk als trainer en Voice Dialogue coach.
Moedig Samen Zoeken.
Moedig: want het vraagt lef om buiten je vertrouwde kaders te treden.
Samen: want je hebt jezelf en anderen nodig om te weten wie je bent en hoe je doet. En samen durf je meer dan alleen.
Zoeken: want als je het gevonden hebt, vier je een feestje en lonkt er weer een nieuw avontuur om te onderzoeken.

Acteur

Als acteur maak ik alleen of samen met andere acteurs een wereld waar het publiek in wil geloven. Het publiek kan daarvan genieten omdat het mooi 'vormgegeven' en een spiegel van de werkelijkheid is. Een gebeurtenis waarbij ze, in het duister van de zaal of het prive van de woonkamer, emotioneel met de acteurs mogen meebewegen. Een goed acteur beweegt zijn publiek. In hun hoofd en in hun hart.

Trainings acteur

Kinderen oefenen spelend voor de rollen die ze, mogelijk later, zullen gaan vervullen. In een rollenspel met een acteur oefen je voor een toekomst die dichter bij ligt. Maar met net zoveel ernst en humor als vroeger. Bij het werk van een trainingsacteur komen het acteren, pedagogische vaardigheden en de kennis van mens- en gedragsmodellen bij elkaar.

Trainer

Deelnemers aan een training leren door het verzamelen van kennis, uitproberen en reflecteren. Eerst moet het probleem, d.w.z. het onderwerp van de training, door de deelnemers worden (h)erkend en de behoefte bestaan om het probleem op te lossen.
In de trainingen die ik verzorg, wordt ruim aandacht geschonken aan het draagvlak voor de training bij de deelnemers.

Coach

Je leert vooral over jezelf door te durven luisteren naar hoe anderen je ervaren. Je zou je wereld dus als een spiegel kunnen zien. Een spiegel die haar subjectieve verhaal vertelt. Soms herken je het verhaal van de spiegel niet omdat ze vooral haar eigen verhaal wil vertellen en dus eigenlijk niet spiegelt. Of herken je het niet omdat je het liever niet wilt horen.